Policjant w przedszkolu

We wrześniu gościliśmy w przedszkolu policjanta, bowiem na początku roku szkolnego tematyka kompleksowa związana jest przede wszystkim z bezpieczeństwem.policjant-2010

Główne cele naszego spotkania to:

  • Uatrakcyjnienie zajęć i omawianej tematyki związanej z ruchem drogowym przez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;
  • Zapoznanie z rolą i zadaniami policji;
  • Zrozumie potrzeby i wartości zawodu policjanta;
  • Wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby, której można zaufać;
  • Uświadomienie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z ruchem drogowym.

Pan policjant poruszył tematykę związaną ze swoją pracą zawodową oraz

z zachowaniem bezpieczeństwa podczas pobytu w domu, w przedszkolu i na drodze.

Dzieci z uwagą wysłuchały rad i wskazówek policjanta, po czym dzieliły się z nim spostrzeżeniami i uwagami na temat przeżytych wydarzeń i zaobserwowanymi sytuacji.

Najwięcej jednak wrażeń dostarczyło dzieciom przymierzenie czapki policyjnej i „zakłucie” kolegi w kajdanki.

Przedszkolaki wręczyły panu policjantowi własnoręcznie wykonany upominek, zrobiły z nim pamiątkowe zdjęcie oraz  zaprosiły gościa na pogadankę w przyszłym roku.

 

zdjęcia z policjantem